Jak powinna być zorganizowana coroczna inwentaryzacja, jakie narzędzia i programy będą przy tym pomocne

W przypadku firm które mają jakieś środki trwałe, materiały czy produkty na sprzedaż koniec roku wiązać się będzie z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji. Obowiązek ten nałożony jest przez przepisy, dla różnych składowych majątku przedsiębiorstwa ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości przeprowadzania takich spisów i należy ich pilnować. Głównym celem przeprowadzania inwentaryzacji będzie ustalenie faktycznego stanu majątku, jaki znajduje się w firmie. Jeżeli firma używa jakiegoś programu magazynowego, to powinny się w nim być aktualne ilości wszystkich materiałów oraz produktów.

Lecz często się okazuje, że w ciągu zwykłej pracy nastąpiły różne pomyłki, nie wszystko co wydawano z magazynu było rejestrowane w systemie lub coś zostało skradzione. I właśnie celem inwentaryzacji będzie sprawdzenie wszystkich aktualnych stanów i porównanie ich z tym, co widnieje w systemie, zobacz też ewidencja online. Jeżeli będą jakieś różnice, to w pierwszej kolejności należy wprowadzić dokumenty, które je skorygują, a następnie dojść z czego się to wzięło.

inwentaryzacja

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Właściwie wykonana inwentaryzacja wyposażenia, materiałów i towarów pozwoli na ustalenie stanu faktycznego majątku w firmie. Jest też sposobem na to, żeby wykryć jakieś niegospodarności czy próby działań pracowników na szkodę przedsiębiorstwa.

Opisywana tu kwestia jest według Ciebie użyteczna? Jeżeli tak, to wejdź dalej (http://a-pro.pl/hurtownia-elektryczna/), który opisuje podobne zagadnienia.

Jeśli jednak będzie się chciało ją wykonać w odpowiedni sposób, to trzeba przygotować się do tego odpowiednio i dobrze rozplanować wszystkie prace. Spis przeprowadzony chaotycznie, bez odpowiedniego planu i z pominięciem ustalonych reguł zwyczajnie będzie stratą czasu i zbędnym kosztem.

A da w sumie niewiele, bo i tak po jego skończeniu zostanie bałagan, jaki nie pozwoli na uzgodnienie faktycznego stanu majątku w firmie. Podczas przeprowadzania inwentaryzacji bardzo się przydają najróżniejsze narzędzia, takie jak na przykład program do inwentaryzacji środków trwałych. Dzięki nim można w prosty sposób przygotować niezbędne dokumenty do wykonania spisu, to znaczy protokoły i arkusze inwentaryzacyjne, a także nanieść niezgodności, jakie w trakcie sprawdzania się znajdzie.