Tag Archives: artyści
Aspekty wiążące się z ochroną praw autorskich oraz uczciwą konkurencją
Obecnie bardzo często podejmowana jest tematyka Związaną z prawem autorskim. Mówi się o tym wiele właśnie dzisiaj w pierwszje kolejności ze względu na ogromną popularność Internetu. Większa część osób obecnie zdaje sobie sprawę z tego, co łączy prawa autorskie i Internet właśnie. Chodzi przede wszystkim o ogromnie łatwy dostęp do różnorodnej własności intelektualnej, czyli do dzieł w rozmaitym znaczeniu tego słowa.