Tag Archives: koszty
Wirtualizacja serwerów – płynące z niej korzyści
Wirtualizacja polega na wydzieleniu w obrębie jednego fizycznego serwera wielu dużo mniejszych środowisk wirtualnych. Gwarantuje to optymalne rozdzielenie zasobów procesora, pamięci RAM a także dysku twardego miedzy wiele funkcjonujących jednocześnie procesów. Każde z utworzonych środowisk wirtualnych zostaje oddzielone i może funkcjonować niezależnie od innych, przy czym z punktu widzenia aplikacji, zachowuje się jak odrębna maszyna.