Tag Archives: koszty
Wirtualizacja serwerów – płynące z niej korzyści
Wirtualizacja polega na wydzielaniu w obrębie jednego serwera fizycznego wielu dużo mniejszych środowisk wirtualnych. Gwarantuje to optymalne rozdzielenie rezerw mikroprocesora, pamięci RAM oraz dysku twardego pomiędzy wiele działających równocześnie procesów. Każde z wykreowanych środowisk wirtualnych zostaje odseparowane po czym może funkcjonować niezależnie od innych, przy czym z punktu widzenia oprogramowań, zachowuje się jak odrębna maszyna.