Tag Archives: magazyn
Jak powinna być zorganizowana coroczna inwentaryzacja, jakie narzędzia i programy będą przy tym pomocne
W przypadku firm które mają jakieś materiały, środki trwałe lub towary do sprzedaży koniec roku wiązać się będzie z obowiązkiem wykonania inwentaryzacji. Obowiązek ten nakładają przepisy, dla różnych składowych majątku firmy zostały ustalone osobne okresy częstotliwości przeprowadzania tego typu spisów i należy ich przestrzegać. Podstawową rolą wykonania inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu majątku, jaki znajduje się w posiadaniu firmy. Jeśli firma posiada jakiś program magazynowy, to w nim powinny znajdować się aktualne stany wszystkich produktów i materiałów.