Tag Archives: magazyn
Jaką rolę pełni profesjonalne funkcjonowanie działu zakupowego, wydajne narzędzia wspomagające jego pracę.
Duża część firm, w tym chyba wszystkie z branży handlowej oraz produkcyjnej będą się przede wszystkim opierać na zakupach materiałów i towarów. Dopiero jak się je zakupi to będzie można myśleć o tym, żeby je sprzedaż z zyskiem albo coś z nich wyprodukować. Od sprawnej organizacji działu zakupowego przeważnie dużo będzie zależeć, dlatego też istotne jest, żeby zatrudnieni tam byli doświadczeni, wspomagani odpowiednimi narzędziami ludzie. Bardzo przydaje się w tym zakresie na przykład nowoczesny system zarządzania przedsiębiorstwem z modułem zaopatrzenia.
Jak powinna być zorganizowana coroczna inwentaryzacja, jakie narzędzia i programy będą przy tym pomocne
Przy firmach które mają jakieś materiały, środki trwałe lub produkty na sprzedaż koniec roku wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. Taki obowiązek nakładają przepisy, dla wszystkich elementów majątku firmy ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości wykonywania takich spisów i należy ich pilnować. Głównym celem wykonania inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku, znajdującego się w firmie. Jeżeli firma posiada jakiś program magazynowy, to powinny się w nim być aktualne stany wszystkich materiałów oraz produktów.