Tag Archives: nieuczciwa konkurencja
Aspekty wiążące się z ochroną praw autorskich oraz uczciwą konkurencją
Aktualnie bardzo często podejmowana jest tematyka Związaną z prawem autorskim. Mówi się o tym dużo właśnie obecnie przede wszystkim z powodu ogromnej popularności sieci WWW. Większość ludzi obecnie ma świadomość tego, jaki jest związek pomiędzy prawami autorskimi a Internetem właśnie. Chodzi głównie o ogromnie łatwy dostęp do różnorodnej własności intelektualnej, czyli do dzieł w różnym znaczeniu tego słowa.