Tag Archives: protokół
Jak powinna być zorganizowana coroczna inwentaryzacja, jakie narzędzia i programy będą przy tym pomocne
Przy firmach które mają jakieś materiały, środki trwałe lub produkty na sprzedaż koniec roku wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. Taki obowiązek nakładają przepisy, dla wszystkich elementów majątku firmy ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości wykonywania takich spisów i należy ich pilnować. Głównym celem wykonania inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku, znajdującego się w firmie. Jeżeli firma posiada jakiś program magazynowy, to powinny się w nim być aktualne stany wszystkich materiałów oraz produktów.