Tag Archives: protokół
Jak powinna być zorganizowana coroczna inwentaryzacja, jakie narzędzia i programy będą przy tym pomocne
Przy firmach które mają jakieś materiały, środki trwałe lub towary do sprzedaży koniec roku wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji. Obowiązek ten nakładają przepisy, dla wszystkich składowych majątku przedsiębiorstwa ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości wykonywania tego typu spisów i należy ich pilnować. Podstawową rolą wykonania inwentaryzacji będzie ustalenie faktycznego stanu majątku, znajdującego się w firmie. Jeśli firma posiada jakiś program magazynowy, to powinny się w nim być aktualne stany wszystkich produktów i materiałów.