Jak powinna być zorganizowana coroczna inwentaryzacja, jakie narzędzia i programy będą przy tym pomocne

Przy firmach które mają jakieś materiały, środki trwałe lub produkty do sprzedaży koniec roku wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji. Obowiązek ten nakładają przepisy, dla wszystkich składowych majątku przedsiębiorstwa ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości wykonywania takich spisów i trzeba ich przestrzegać. Głównym celem wykonania inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku, jaki znajduje się w firmie. Jeśli firma posiada jakiś program magazynowy, to powinny się w nim być aktualne stany wszystkich produktów i materiałów.