Wirtualizacja serwerów – płynące z niej korzyści

Wirtualizacja polega na wydzielaniu w obrębie jednego serwera fizycznego wielu o wiele mniejszych środowisk wirtualnych. Umożliwia to optymalne rozdzielenie zasobów mikroprocesora, pamięci RAM i dysku twardego pomiędzy wiele działających równocześnie procesów. Każde z wykreowanych środowisk wirtualnych jest oddzielone po czym może działać niezależnie od pozostałych, przy czym z punktu widzenia oprogramowań, zachowuje się niczym odrębna maszyna.